« BACK  /  NEXT »
Mountain Range   2015   oil on canvas   40 x 60 cm